O czym warto pamiętać podejmując decyzję o rozbiórce- rozbiórki Wrocław

O czym warto pamiętać podejmując decyzję o rozbiórce- rozbiórki Wrocław

Rozbiórki Wrocław- warto pamiętać 0 …

Rozbiórki Wrocław to najczęściej prace skupiające się na usunięciu zabudowań bądź ich pozostałości. Do takich prac należy między innymi usuwanie części naziemnych jak i podziemnych budynków, likwidowanie nawierzchni np. chodników, dróg, parkingów utwardzonych, odzysk materiałów budowlanych, wywóz pozostałości. Prace te jednak obarczone są dużą odpowiedzialnością nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale również w kwestiach formalno-prawnych, które skupiają się wokół likwidacji budynków, dlatego przed podjęciem decyzji o rozbiórce Wrocław dobrze wcześniej przygotować się poprzez kilka czynności.

rozbiórki Wrocław
rozbiórki Wrocław

Co przygotować przed podjęciem decyzji o rozbiórce:

  • Pozwolenie na rozbiórkę budynku (jeśli to konieczne): pozwolenie na likwidację budynku dotyczy kilku przypadków na przykład gdy: budynek ma więcej niż 25 metrów kwadratowych powierzchni oraz 8 metrów wysokości. Może też się zdarzyć, że budynek stoi blisko krawędzi działki co również sprawi, że będziemy musieli uzyskać zezwolenie na rozbiórki Wrocław. Takie zezwolenie uzyskamy w Starostwie Powiatu.
  • Uzyskanie informacji o tym czy budynek nie jest wpisany w rejestr zabytków: likwidacja zabudowań, które wprowadzone zostały w ewidencję lub rejestr zabytków stwarza problemy prawne, dlatego każda rozbiórka wymaga zgody Generalnego Konserwatora Zabytków.

Firmy rozbiórkowe działające zgodnie z zasadami nie podejmują się rozbiórki budynków, które mogą stanowić dobro kulturowe. Rozbiórka budynku to poważne przedsięwzięcie, dlatego dobrze się do tego przygotować. odpowiednie przygotowanie poprzez uzyskanie informacji o budynku lub zezwolenie pozwoli na szybszą realizację prac oraz mniejsze narażenie na problemy. Jakiekolwiek wątpliwości związane z szeregiem prac rozbiórkowych pomogą wyjaśnić specjaliści zajmujący się rozbiórkami we Wrocławiu. Ustalenie szczegółów, zapoznanie się z procesem prac pozwoli szybko i sprawnie przeprowadzić rozbiórkę.

Każda rozbiórka wiąże się z innym systemem prac. Niektóre projekty wymagają użycia ciężkiego sprzętu, inne nawet użycia środków pirotechnicznych, natomiast zdarzają się również prace, do których wykorzystuje się jedynie prace manualne. Podczas konsultacji z firmą zajmująca się rozbiórkami Wrocław wszystkie przekazane specjaliście informacje pozwolą wcześniej zaplanować system prac i ocenić ich trudność. Takie podejście pozwala zaoszczędzić dużo czasu i stresu związanego z pracą.