Browsed by
Miesiąc: Lipiec 2019

Kogo dotyczy zwolnienie z posiadania kas fiskalnych w Szczecinie

Kogo dotyczy zwolnienie z posiadania kas fiskalnych w Szczecinie

Obowiązek posiadania kas fiskalnych w Szczecinie i innych miastach został już na tyle upowszechniony, że nikogo już nie zaskoczy. Teraz myśląc o rozpoczęciu działalności od razu myślimy o formie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z prowadzonej sprzedaży towarów bądź usług, tak przyzwyczailiśmy się do myśli, że musimy posiadać kasy fiskalne w Szczecinie, że pomijamy fakt, że nie każdy przedsiębiorca zmuszony jest do posiadania kasy fiskalnej. Są przedsiębiorstwa, z których zdjęty został obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych w Szczecinie

kasy fiskalne szczecin

Kogo nie dotyczy obowiązek posiadania kas fiskalnych w Szczecinie?

  • Wszystkich podatników, którzy prowadzą działalność sprzedaży towarów bądź usług od osób fizycznych jednak ich obrót nie przekracza 20 tys. zł.
  • Osób zajmujących się czynnościami notarialnymi
  • Osób świadczących usługi telekomunikacyjne
  • Osób świadczących usługi ubezpieczeniowe oraz finansowe z wyłączeniem wymiany walut świadczonej przez inne podmioty niż banki oraz  kasy oszczędnościowe
  • Osób pracujących w sektorze obsługi rynku nieruchomości kiedy to transakcja udokumentowana jest fakturą

Są jednak czynności, które mimo, że zaliczają się do punktu pierwszego działalności nie objętych obowiązkiem wprowadzenia kasy fiskalnej to i tak zostają wykluczone z wprowadzenia tej ulgi, więc w skrócie, jeśli nie osiągasz obrotów na poziomie powyżej 20 000 zł jesteś zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas fiskalnych w Szczecinie, jednak nie do końca to prawda jeśli Twoja działalność obejmuje takie działalności jak np. dostawy gazu płynnego czy części i akcesoriów silnikowych. Są działalności, które od pierwszej sprzedaży muszą posiadać kasy fiskalne w Szczecinie i nie mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku instalacji kas fiskalnych w Szczecinie.

Rozpoczynając prowadzenia działalności gospodarczej należy dokładnie zapoznać się z obowiązkami względem ewidencji sprzedaży prowadzonej za pomocą kas fiskalnych ze Szczecina. Zanim rozpoczniemy sprzedaż upewnijmy się, że czy nasz biznes zalicza się do działalności zwolnionych z prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych w Szczecinie.

PSI
ul. Ludomira Różyckiego 16
Szczecin

Pierwsza pomoc w miejscu pracy- kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Pierwsza pomoc w miejscu pracy- kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Pracujemy w różnych miejscach i różne jest nasze doświadczenie związane z wypadkami przy pracy, jedni z nas sami doświadczyli takich sytuacji inni byli świadkami, a są jeszcze osoby, które nigdy nie miały takiego doświadczenia (i oby jak najdłużej), jednak niezależnie od tego jakie mamy doświadczenie z wypadkami wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak istotne są dla nas umiejętności udzielania pierwszej pomocy, a takich nabędziemy podczas kursu pierwszej pomocy we Wrocławiu

kurs pierwszej pomocy wrocław

W każdym zakładzie pracy musi być osoba odpowiedzialna za udzielenie pierwszej pomocy w pierwszej kolejności. Osoba taka odbywa kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu o stopniu zaawansowania zgodnym z zaawansowaniem wypadków, które mogą wystąpić w danym zakładzie pracy. Poza kursem pierwszej pomocy osoba ta odpowiedzialna jest za dbanie o wyposażenie apteczki, kontakt ze służbami specjalistycznymi.

Osób, które odbyły kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu oraz są odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy w miejscu pracy powinno być tyle by na każdej zmianie była przynajmniej jedna.

Odpowiedzialność udzielania pierwszej pomocy ciąży na osobach, które najczęściej zgłaszają się jako ochotnicy chcąc te odpowiedzialność wciąć na swoje braki i odbyć kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu dzięki, któremu zdobędą nowe umiejętności bądź utrwalą i poszerzą te już posiadane.

Często taka odpowiedzialność jest dodatkowo gratyfikowana przez pracodawców aby zachęcić i zmobilizować pracowników do podejmowania kursu pierwszej pomocy we Wrocławiu oraz dbania o bezpieczeństwo innych.

Kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu przygotowuje nas nie tylko do udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy, ale do każdej ewentualności wystąpienia potrzeby reagowania w sytuacji zagrożenia życia.
Control BHP
al. Kasztanowa 18-20
Wrocław