Kogo dotyczy zwolnienie z posiadania kas fiskalnych w Szczecinie

Kogo dotyczy zwolnienie z posiadania kas fiskalnych w Szczecinie

Obowiązek posiadania kas fiskalnych w Szczecinie i innych miastach został już na tyle upowszechniony, że nikogo już nie zaskoczy. Teraz myśląc o rozpoczęciu działalności od razu myślimy o formie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z prowadzonej sprzedaży towarów bądź usług, tak przyzwyczailiśmy się do myśli, że musimy posiadać kasy fiskalne w Szczecinie, że pomijamy fakt, że nie każdy przedsiębiorca zmuszony jest do posiadania kasy fiskalnej. Są przedsiębiorstwa, z których zdjęty został obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych w Szczecinie

kasy fiskalne szczecin

Kogo nie dotyczy obowiązek posiadania kas fiskalnych w Szczecinie?

  • Wszystkich podatników, którzy prowadzą działalność sprzedaży towarów bądź usług od osób fizycznych jednak ich obrót nie przekracza 20 tys. zł.
  • Osób zajmujących się czynnościami notarialnymi
  • Osób świadczących usługi telekomunikacyjne
  • Osób świadczących usługi ubezpieczeniowe oraz finansowe z wyłączeniem wymiany walut świadczonej przez inne podmioty niż banki oraz  kasy oszczędnościowe
  • Osób pracujących w sektorze obsługi rynku nieruchomości kiedy to transakcja udokumentowana jest fakturą

Są jednak czynności, które mimo, że zaliczają się do punktu pierwszego działalności nie objętych obowiązkiem wprowadzenia kasy fiskalnej to i tak zostają wykluczone z wprowadzenia tej ulgi, więc w skrócie, jeśli nie osiągasz obrotów na poziomie powyżej 20 000 zł jesteś zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas fiskalnych w Szczecinie, jednak nie do końca to prawda jeśli Twoja działalność obejmuje takie działalności jak np. dostawy gazu płynnego czy części i akcesoriów silnikowych. Są działalności, które od pierwszej sprzedaży muszą posiadać kasy fiskalne w Szczecinie i nie mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku instalacji kas fiskalnych w Szczecinie.

Rozpoczynając prowadzenia działalności gospodarczej należy dokładnie zapoznać się z obowiązkami względem ewidencji sprzedaży prowadzonej za pomocą kas fiskalnych ze Szczecina. Zanim rozpoczniemy sprzedaż upewnijmy się, że czy nasz biznes zalicza się do działalności zwolnionych z prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych w Szczecinie.

PSI
ul. Ludomira Różyckiego 16
Szczecin